Proszę o pomoc.
Doprowadź wzór funkcji kwadratowej f do postaci kanonicznej ,stosując wzory na współrzędne wierzchołka paraboli jeżeli:
a) f(x) = - x^2 -6x -7
b)f(x)=1/2x^2+4x+5
c)f(x)= -8x^2+64 -128
d) f(x) =1/4x^2+6x
e) f(x)=2x^2 - 4x +12
f) f(x)= - 4x^2+ 10x

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-03T09:29:16+01:00
A)p=-b/2a;;q=-Δ/4a postać kanonicznaf(x)=a(x-p)²+q stosując te wzory mamy
f(x)=-(x+3)²+2
b)f(x)=½(x+4)²-3
d)f(x)=¼(x+12)²-36
e)f(x)=2(x-1)²+4
f)f(x)=-4(x-1,25)²+3,125
5 1 5