Odpowiedzi

2010-04-06T22:29:34+02:00
Y=x²-6x+5
wierzchołek to p i q
p=-b/2a
p=6/2=3
q=-Δ/4a
q=-16/4=-4
a) funkcja rośnie w zbiorze: (3,+oo)
funkcja maleje w zbiore:(-oo,3>
b)Zw.=<-4,+oo)
c)y=a(x-p)²+q
a=1, p=3, q=-4
f(x)=(x-3)²-4
d) F(x)=a(x-x₁)(x-x₂)
x₁i x₂-pierwiastki funkcji(miejsca zerowe)
Δ=36-20=16
√Δ=4
x₁=-b-√Δ/2a, gdzie/ to kreska ułamkowa
x₁=6-4/2=1
x₂=-b+√Δ/2a
x₂=6+4/2=5
y=(x-1)(x-5)
e) p∈<2,6>
q=-4
f(2)=4-12+5=-3
f(6)=36-36+5=5
odp.Najmniejsza wartość funkcji w przedziale <2,6> to q=-4,a największa to f(6)=5.
Proszę bardzo i polecam się na przyszłość;p