Odpowiedzi

2010-04-06T20:50:00+02:00
Źródło historyczne - to wyciąg wiadomości z historycznych ksiąg, źródeł.
Źródło historyczne to wszystko to co jest na świecie o historii, przeszłości, średniowieczu; wiedza o wydarzeniach historycznych.
Źródło historyczne to coś z czego czerpiemy wiedzę wykorzystywaną do odtworzenia historii. Głównie dzielimy je na pisanie i niepisane. Czyli takie, które są na piśmie, oraz takie, które są po prostu rzeczą, materiałem dowodowym.
2010-04-06T20:50:43+02:00
Źródło Historyczne - coś z czego czerpiemy wiedzę wykorzystywaną do odtworzenia historii. Głównie dzielimy na pisanie i niepisane. Czyli takie, które są potwierdzone na piśmie, oraz takie, które są po prostu rzeczą, materiałem dowodowym. =) Miałam to na lekcji! =P Liczę na naj=)