Odpowiedzi

2011-07-01T10:03:09+02:00

synteza- reakcja, w której z kilku substratów powstaje jeden produkt

O2+ Si -> SiO2

jedna cząsteczka tlenu reaguje z jednym atomem krzemu. W wyniku tej reakcji powstaje jedna cząsteczka tlenku krzemu (IV)

SO2 + H2O -> H2SO3

jedna cząsteczka tlenku sierki (IV) reaguje z jedną cząsteczką wody. W wyniku tej reakcji powstaje jedna cząsteczka kwasu siarkowego (IV)

 

analiza- reakcja, w której z jednego substratu powstają co najmniej dwa produkty.

2 HgO --(temperatura)--> 2 Hg + O2 (strzałka do góry, ponieważ się ulatnia)

cząsteczka tlenku rtęci pod wpływem temperatury ulega rozpadowi na dwa atomy rtęci i jedną cząsteczkę tlenu

 CaCO3 --(temperatura)--> CaO + CO2 (strzałka do góry, ponieważ się ulatnia)

cząsteczka węglanu wapnia pod wpływem temperatury rozkłada się na tlenek wapnia i dwutlenek węgla

 

spalanie – reakcja gwałtownego łączenia się z tlenem

 2 Mg + O2 -> 2 MgO

dwa atomy magnezu reaguje z jedną cząsteczką tlenu. W wyniku tej reakcji powstają dwie cząsteczki tlenku magnezu.

 

Utlenianie- proces łączenia się substancji z tlenem.

4 Fe + 3 O2 -> 2 Fe2O3

Cztery atomy żelaza reaguje z trzema cząsteczkami tlenu. wyniku tej reakcji powstają dwie cząsteczki tlenku żelaza (III)