Odpowiedzi

2010-04-06T21:18:40+02:00
Wodorotlenki, których wodne roztwory mają odczyn zasadowy, nazywa się wodorotlenkami zasadowymi lub zasadami.

Do zasad zalicza się nie tylko wodorotlenki zasadowe lecz także amoniak i aminy, a więc wszystkie związki, które zwiększają stężenie jonów wodorotlenkowych w wodzie
2010-04-06T21:20:54+02:00
1 poprzez działanie niektórych metali na wodę
2 poprzez działanie niektórych tlenków metali z wodą
3 poprzez działanie na niektóre sole innymi zasadami
  • Ynka
  • Początkujący
2010-04-06T21:22:27+02:00
Zasada- wodorotlenek dobrze rozpuszczalny w wodzie.

zasadami są wszystkie wodorotlenki metali grupy 1. układu okresowego pierwiastków chemicznych (litowce) i niektóre wodorotlenki metali grupy 2
( Ba(OH)2, Sr(OH)2, Ca(OH)2

te 2 są małe i u dołku