Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-04-08T15:35:44+02:00
UKŁAD ODPORNOŚCIOWY:
1)FUNKCJE UKŁADU ODPORNOŚCIOWEGO:
-CZYNNIKI ZEWNĘTRZNE: ochrona przed drobnoustrojami chorobotwórczymi
-CZYNNIKI WEWNĘTRZNE: ochrona przd uszkodzonymi komórkami

2)UKŁAD ODPORNOŚCIOWY OBEJMUJE:
rozproszone po całym organizmie narządy i naczynia limfatyczne oraz krążące w nich leukocyty. Narządy immunologiczne to: grasica, szpik kostny, migdałki, węzły limfatyczne(chłonne) i śledziona.

3)KRWINKAMI ODPOWIEDZIALNYMI ZA OBRONĘ ORGANIZMU SĄ LEUKOCYTY. Niektóre z nich tzw. Fagocyty, do których należą makrofagi posiadają zdolnośc do fagocytozy, czyli pochłaniania komórek. Bardzo ważną grupą leukocytów są limfocyty, z których można wyróżnic limfocyt B oraz T.
*LIMFOCYTY B mają zdolnośc do wytwarzania przeciwciał,
*LIMFOCYTY T dzielą się na:
-LIMFOCYTY T POMOCNICZE-kierują całą reakcją odpornościową,
-LIMFOCYTY T CYTOTOKSYCZNE- zdolne do zabijania zakażonych lub nieprawidłowych komórek,
-LIMFOCYTY T SUPRESOROWE- stopniują wygaszanie reakcji odpornościowej.

4) ANTYGEN- jest każdą cząsteczką obcą dla organizmu rozpoznawaną przez układ odpornościowy. Antygenami są zwykle białka. Obce Antygeny wywołują reakcję obronną.

5)ETAPY REAKCJI ODPORNOŚCIOWEJ:
a) Pochłonięcie próbek obcych antygenów przez wyspecjalizowane komórki,
b)Tnięcie antygenu na drobne fragmenty
c)Rozpoznanie fragmentów obcych antygenów w organizmie
d)Pobudzenie aktywności różnych innych komórek układu odpornościowego m.in. limfocytów B produkujących przeciwciała
e)Następuje podział komórek, tworzący w ten sposób armie limfocytów B gotowych do działania.

6)PRZECIWCIAŁA - cząsteczki białek wytworzone przez limfocyty B, których kształt jest dopasowany do kształtu konkretnego antygenu.

7)-IMMUNOLOGIA - nauka zajmująca się układem odpornościowym.
-PAMIĘC UKŁADU ODPORNOŚCIOWEGO(PAMIĘC IMMUNOLOGICZNA)- zapewnia nam, że na niektóre choroby choruje się tylko raz, np. ospa, odra, świnka, itd.

8) SZCZEPIONKA - zawiesina zabitych lub osłabionych drobnoustrojów chorobotwórczych lub ich fragmentów nieszkodliwych dla zdrowia. Podaje się je w celu wywołania odporności na określoną chorobę.

9)SUROWICA ODPORNOŚCIOWA- roztwór przeciwciał wiążących się z cząsteczkami określonego antygenu neutralizując toksyny.

10) RATUNKIEM DLA WIELU OSÓB JEST PRZESZCZEPIENIE NARZĄDU. WARUNKIEM PRZESZCZEPU JEST ZGODNOŚC TKANKOWA ANTYGENÓW GŁÓWNEGO UKŁADU ODPORNOŚCIOWEGO.

11) W WYNIKU ZMIAN W GENACH(MUTACJI)POWSTAJĄ KOMÓRKI NOWOTWOROWE NIEUSTANNIE PATROLOWANE PRZEZ LIMFOCYTY T CYTOTOKSYCZNE.

12) KONFLIKT Rh MOŻE BYC NIEBEZPIECZNY DLA PŁODU I NOWORODKA.

13) ALERGIA - jest przejawem zbyt silnej reakcji układu odpornościowego przeciwko alergenom.

14) WALKA UKŁADU ODPORNOŚCIOWEGO Z CZYNNIKIEM ZAKAŹNYM(PATOGENEM):

*WALKA Z BAKTERIAMI:
- Układ immunologiczny walczy z nimi za pomocą przeciwciał i komórek fagocytujących.
- Bakterie atakują komórki z zewnątrz, np. wydzielając jad.

*WALKA Z WIRUSAMI:
- Układ immunologiczny walczy z nimi za pomocą limfocytów T cytotoksycznych, które mają zdolnośc do zabijania komórek organizmu zakażonych wirusami.
- Wirusy wnikają do komórek organizmu i tam się namnażają, po czym atakują organizm.

*WALKA Z PASOŻYTAMI WIELOKOMÓRKOWYMI:
- Układ immunologiczny walczy z nimi za pomocą przeciwciał, które oblepiają pasożyta, a następnie atakują go komórki mające zdolnośc uszkadzania powierzchni ciała pasożyta.


:)
3 5 3