Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-03T09:26:59+01:00
Najbardziej odczuwalną w Polsce formą nietolerancji jest rasizm.
Bardzo przykrym problemem jest nietolerancja wobec ludzi chorych, zwłaszcza niepełnosprawnych umysłowo. Nieraz byłam świadkiem wyśmiewania się z takich osób i dokuczania im. Trudno nawet wyobrazić sobie cierpienia tego dziecka, które zdawało sobie sprawę z wyrządzanej mu krzywdy. Za przejaw nietolerancji możemy uznać również nieprzystosowanie miejsc publicznych dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Jest to przykre, bo w ten sposób uniemożliwiamy im normalne życie.
tolerancja oznacza wyrozumiałość, wykazywanie cierpliwości pobłażanie. Uznawanie prawa innych do posiadania poglądów, gustów itp. odmiennych od poglądów oceniającego.Szacunek istniejący pomiędzy nimi sprawia, że odmienności te nie dzielą ich, ale wzajemnie ubogacają.Tolerancja to pożądana cecha i do niej człowiek powinien być przyuczany i przygotowywany. Wychowanie w tolerancji to jedno z ważniejszych zadań współczesnej pedagogiki.
Akceptujemy człowieka takim jaki jest,to jest tolerancja.