Wybierz poprawną odpowiedź . :

W starożytnym Rzymie władzy konsulów nie podlegali jedynie :
a] kwestorzy
b]pretorzy
c]liktorzy
d]trybuni ludowi
Kwestorzy dokonywali wydatków z kasy bez uchwały senatu jedynie wówczas gdy zarządzili je:
a] trybuni ludowi
b] liktorzy
c] dyktatorzy
d] konsulowie
Rzymscy senatorowie :
a] dowodzili armią
b] podejmowali uchwały
c] zarządzali skarbem publicznym
d] wybierali trybunów ludowych
Decyzję o wysłaniu poselstwa poza Italię podejmowali :
a] senatorowie
b] kwestorzy
c] trybuni ludowi
d] pretorzy
Podczas obrad senatu pilne sprawy przedstawiali :
a] konsulowie
b] trybuni ludowi
c] pretorzy
d] edylowie
Przestępstwami wymagającymi śledztwa ze strony państwa były w starożytnym Rzymie :
a]zdrada , trucicielstwo , sprzysiężenie i kradzież
b] zdrada oraz sprzysiężenie
c] zdrada , trucicielstwo , sprzysiężenie i skrytobójstwo
d] zdrada oraz skrytobójstwo

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-06T23:50:17+02:00
1)
d]trybuni ludowi
2)
c] dyktatorzy
3)
Uprawnienia Senatu

* przydzielanie prokonsulom ich prowincji,
* zarządzanie budżetem republiki,
* zawieranie i zrywanie sojuszy politycznych,
* deklarowanie wojen,
* ogólna kontrola nad armią,
* stanowienie prawa,
* sądzenie członków rodzin senatorskich.
czyli c] zarządzali skarbem publicznym
4) nie wiem
5)trybuni ludowi lub edylowie
6)b] zdrada oraz sprzysiężenie
15 3 15