W gimnazjum 15% uczniów uczy się dodatkowo języka niemieckiego ,13% uczniów języka francuskiego ,7% uczniów uczy się dodatkowo obu języków , poza obowiązkowym językiem angielskim .Jaki procent uczniów gimnazjum uczy się tylko języka angielskiego ?

2

Odpowiedzi

2010-04-07T10:26:22+02:00
15% -jezyki niemiecki
13% jezyk francuski
7% jezyki obce
100%-35%= 65%
2010-04-07T10:33:05+02:00
100% - wszyscy uczniowie

15% - uczniowie z dodatkowym niemieckim
13% - uczniowie z dodatkowym francuskim
7% - uczniowie z dodatkowym niemieckim i francuskim

100-15-13-7=65

Odp. 65% uczniow uczy sie tylko jezyka angielskiego