1) Przekrój osiowy walca jest kwadratem o przekątnej długości 8√2, wówczas promień podstawy walca ma długość:
a)4√2 b)4 c)8 d)5√2

2) Przekrój osiowy stożka jest trójkątem równobocznym o polu P=9√3cm². Wysokość stożka wynosi:
a)6cm b)6√3cm c)3√3cm d)3cm

1

Odpowiedzi

2010-04-07T12:46:03+02:00
Z.1
d = 8√2
zatem 8√2 = a√2 ---> a = 8
r = a :2 = 8 :2 = 4

Odp.b)

z.2
P = 9√3 cm² - pole Δ równobocznego
a - długość boku Δ równobocznego
h - wysokość tego Δ
Mamy
h =( a*√3)/2
P = 0,5*a*h = 0,5*a*(a*√3)/2 = 0,25*a²*√3
zatem
0,25 *a²*√3 = 9√3
0,25*a² = 9 ---> a² = 9 : 0,25 = 36
a = √36 cm = 6 cm
h =( 6*√3/2) cm = 3√3 cm

Odp.c)