Zad1
Na planie miasta ulicy Baśniowa ma dł 5cm a w rzeczywistości 3km,Jaka jest skala tego planu?


Zad2
Drewnianą skrynię w kształcie szescianu 0,5m wypełniono do połowy piaskiem do gaszenia pożaru.Ile decymetrów sześćiennych piasku znajduje sie w tej skrzyni?


Zad3
Mrówka wędruje wokół placu w kształcie koła o promieniu 6m.Jaką długość pokona obchodząc plac dookoła jeden raz? przyjmij ze pi=3,14


1

Odpowiedzi

2010-04-10T10:40:22+02:00
1.
dł. na mapie= 5 cm
w rzeczywistośi= 3 km
3km = 300000cm
300000 : 5 = 60000
skala: 1:60000

2. V-objętość
a=0,5m=5dm H=1/2*5=2,5dm
V=5*5*2,5=62,5dm3

3. L=obw. koła r=promień
L=2πr
L=2*π*3,14=6,28m