Odpowiedzi

2010-04-07T14:57:21+02:00
Gleba-zewnętrzna warstwa skorupy ziemskiej, w której rozwija się życie organiczne i na którą działa atmosfera.
Składniki gleby
a) mineralne: Si, Al, Fe, Ca, Na, K, Mg, P
b) organiczne: próchnica
Budowa gleby:
a) lużna
b) gliniasta
c) właściwa-gruzełkowata
- między gruzełkami znajduja się kanaliki, które przepuszczają wodę i powietrze
- czarnoziem stepowy na lessach
Strukturę gleby poprawia próchnica. Powoduje ona łączenie ziaren piasku w gruzełki, a rozpad gleby zwięzłej na gruzełki.
Rodzaje nawozów:
- naturalny: obornik, nawóz zielony.
Nawóz zielony to poplony: seradela, peluszka, łubin, lucerna, są to rośliny motylkowe, które żyją w symbiozie z bakteriami azotowymi.
- sztuczne: saletra, saletrzak, polifoska.
Podstawowy profil glebowy:
- próchnica
- poziom wymywania
- poziom wmywania
- skała macierzysta
Najważniejsze gleby:
a) bielicowe
- powstały na podłożu lasów iglastych
- rzytnio-ziemniaczane
- klasa:IVa,b i V
b) brunatne
- powstają na podłożu lub w pobliżu lasów liściastych
- proces bielicowy słabszy
- rozkładający liść przyjmuje barwę brązową-brunatną
- gleby dość rzyzne, na których można już uprawiać pszenicę i buraki cukrowe
- klasa: IIIa,b
c) mady
- powstaja w dolinach i deltach rzek
- powstały z mułu, czyli żułu
- dość rzyzne
- wymagają melioracji, bo są przewodnione
d) czarne
- powstają w wyniku zarastania jezior i bagien
- urodzajne, pszenno-buraczane
- klasa: II, IIIa
e) czarnoziemy stepowe na lessach
- powstają na lessach przy udziale dużej zawartości próchnicy
- w wyniku wymieszania się związków mineralnych i organicznych powstaje gleba, czarnoziem stepowy to najurodzajniejsza gleba
- klasa: I, II
f) rędziny
- bardzo urodzajne, o dwóch profilach: poziom róchniczy i skała macierzysta
- sa to gleby trudne w uprawie
- klasa: II, IIIa, b
Najlepsza Odpowiedź!
2010-06-24T17:19:01+02:00
-gleby strefowe
- gleby astrefowe
- arktyczne
- tundrowe
- bielicoziemne
- czarnoziemne
- brązowe
- czerwone
- słone
- wulkaniczne
- górskie
- antropogeniczne