Rozpoznaj na podstawie poniższych opisów metody prezentacji zjawisk na mapach, a następnie podaj ich nazwy.

a) Metoda ta ukazuje natężenie określonego zjawiska w granicach danego obszaru za pomocą barw o ustalonej skali.

b) Za pomocą tej metody można przedstawić zjawiska, które zmieniają się w przestrzeni w sposób ciągły.

c) W metodzie tej wykorzystuje się znaki umowne do przedstawiania na mapie obiektów, które są zbyt małe, aby pokazać je w skali mapy.

d) Metoda ta służy do przedstawienia wielkości lub struktury zjawiska za pomocą diagramów lub wykresów naniesionych na mapę.

1

Odpowiedzi

2009-11-02T18:06:50+01:00
A)metodametoda kartogramu
B)metoda izolinii
c)metoda sygnaturowa
D)metoda kartodiagramu
23 4 23