1. W poniższych zdaniach wstaw brakujące słowa/
Rozróżniamy oddziaływania .... i .... . W przyrodzie występują trzy rodzaje oddziaływań pośrednich: ..................., ................ i .................. . Wszystkie oddziaływania są ............. . Miarą oddziaływań ciał jest ......., która jest .......... wielkością fizyczną. Posiada ........................................ i ..................... przyłożenia. Siła ............. zastępuje w działaniu siły .......................... .

2. Dwóch mężczyzn spycha na pobocze drogi uszkodzony samochód. Jeden mężczyzna działa z siłą 600N, a drugi 450N. Jaką wypadkową siłą działają, jeżeli kierunki i zwroty sił są te same?

3.Uzupełnij zdania.
Siłę występującą międziy powierzchniami ciał poruszających się względem siebie nazywamy .................. . Siła tarcia ................. od wielkości powierzchni trących się, a .................. od rodzaju powierzchni i od .................... .

4.Oblicz siłę tarcia występującą między klockiem drewnianym o masie m= 0,5kg a powierzchnią drewnianą. Przyjmij współczynnik tarcia f = 0,25.

5.W pewnej szkole grupa uczniów wyznaczała współczynnik tarcia drewna po płycie żelaznej. W trakcie pomiarów zmieniano siłę nacisku. W tabeli przedstawione są wyniki pomiarów. Oblicz ten współczynnik.

Siła nacisku (N) Siła tarcia(N) f-współczynnik tarcia
3 -------------------------- 0.6
6 -------------------------- 1,2
9 ------------------------------ 1,8
12 ---------------------------- 2,4


UWAGA!! KRESKI W OSTATNIM ZADANIU SĄ PO TO ŻEBY ODDZIELIĆ LICZBY!! ONE NIC NIE ZNACZĄ!!

1

Odpowiedzi

2010-04-07T15:51:28+02:00
1. W poniższych zdaniach wstaw brakujące słowa/
Rozróżniamy oddziaływania bezpośrednie i pośrednie. W przyrodzie występują trzy rodzaje oddziaływań pośrednich: grawitacyjne, magnetyczne i elektrostatyczne. Wszystkie oddziaływania są wzajemne (ale tu nie jestem pewna) . Miarą oddziaływań ciał jest siła, która jest stałąwielkością fizyczną. Posiada wartość, kierunek, zwrot i punkt przyłożenia. Siła wypadkowa zastępuje w działaniu siły składowe .

2. Dwóch mężczyzn spycha na pobocze drogi uszkodzony samochód
. Jeden mężczyzna działa z siłą 600N, a drugi 450N. Jaką wypadkową siłą działają, jeżeli kierunki i zwroty sił są te same?
F1=450N.
F2=600N
Fw=600N+450N=1050N


3.Uzupełnij zdania.
Siłę występującą międziy powierzchniami ciał poruszających się względem siebie nazywamy siłą tarcia . Siła tarcia
nie zależy od wielkości powierzchni trących się, a zależy od rodzaju powierzchni i od siły nacisku .

hmm tylko to umiem
32 4 32