Odpowiedzi

2010-04-07T15:44:36+02:00
Jest to najmniejsza cząstka molekularna, która składa się z protonu(dodatniego), neutronu(obojętnego) -znajdują ę one w jądrze atomowym, oraz elektronów(ujemnych)które krążą po orbicie wokół jądra.
2 5 2
2010-04-07T16:10:55+02:00
Atom to najmniejszy składnik materii, któremu można przypisać właściwości chemiczne.Atomy składają się z jądra i otaczających to jądro elektronów. W jądrze znajdują się z kolei nukleony: protony i neutrony. Neutrony są cząstkami obojętnymi elektrycznie, protony noszą ładunek elektryczny dodatni, zaś elektrony – ujemny to chyba tyle
2 3 2