Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-04-07T16:33:54+02:00
1) Tlenek siarki (VI)-SO₃
Stosunek masowy:
W cząsteczce mamy 1 atom siarki i 3 atomy tlenu. Z układu okresowego odczytujemy masy tych pierwiastków (masę tlenu mnożymy przez 3,bo są 3 atomy= 3× 16= 48 )
stosunek S : O wynosi 32 : 48 = 2 : 3
(stosunek 2:3 uzyskamy po skróceniu mas siarki i tlenu przez największy wspólny dzielnik-w tym przypadku 16)

Zawartość %
siarki:
M(masa cząsteczkowa)-SO₃=32 + 3× 16= 80g/mol
80g/mol SO₃----to jest----100%
32g/mol S--stanowi---------X %

X =32g/mol × 100% : 80g/mol= 40 %

tlenu:
M(masa cząsteczkowa)-SO₃=32 + 3× 16= 80g/mol
80g/mol SO₃----to jest----100%
48g/mol O---stanowi---------X %

X =48g/mol × 100% : 80g/mol= 60 %

b) Tlenek azotu (V)-N₂O₅
M N= 2× 14=28
M O=5 × 16= 80
M N₂O₅= 28 + 80=108g/mol

Stosunek masowy:
N : O wynosi 28 : 80 = 7 : 20

Zawartość % :
azotu:
108g/mol N₂O₅----to jest----100%
28g/mol N---stanowi---------X %

X =28g/mol × 100% : 108g/mol= 26 %

tlenu:
108g/mol N₂O₅----to jest----100%
80g/mol O---stanowi---------X %

X =80g/mol × 100% : 108g/mol= 74 %

c) amoniak-NH₃
M N=14
M H=3 × 1= 3
M N₂O₅= 14 + 3=17g/mol

Stosunek masowy:
N : H wynosi 14 : 3

Zawartość % :
azotu:
17g/mol NH₃----to jest----100%
14g/mol N---stanowi---------X %

X =14g/mol × 100% : 17g/mol= 82,4 %

wodoru:
17g/mol NH₃----to jest----100%
3g/mol H---stanowi---------X %

X =3g/mol × 100% : 17g/mol= 17,6 %

Ps. Masz mały błąd przy tlenku siarki, powinno być VI nie VII ;)
2 5 2
2010-04-07T16:35:13+02:00
Ale tam jest tlenek siarki VII.a SO3 to raczej nazywamy tlenkiem siarki VI.
Tlenek azotu V
N2O5 (stosunek 7:20)
m=2*mN+5*mO=2*14+5*16=28+80=108
100%-108
x -28
x=100*28/108=26% azotu
100% -108
x - 80
x=100*80/108=74% tlenu
NH3-amoniak (stosunek 14:3)
m=1*mN+3*mH=1*14+3*1=14+3=17
100% - 17
x -14
x=100*14/17=82%azotu
100%-17
x -3
x=100*3/17=18%wodoru

zawartość procentową zaokrągliłam :).
1 5 1