Odpowiedzi

2010-04-07T16:12:29+02:00
"dyktat papieski" - Grzegorza VII 1075
-zwierzchność papieża nad wszystkimi chrześcijanami
- papiez może zwalnią z przysięgi wobec władcy
- papięz osadza na tronie i usuwa z niego cesarzy oraz decyduje o ich koronacji
-papiez nie podlega sądom
-zakaz przyjmowania inwestytury przez duchownych z rąk świeckich
1 5 1
2010-04-07T16:23:44+02:00
Dyktat papieski z roku 1075 ustanowił papież Grzegorz VII, który zawarł to w dokumencie ,, Dictatus papae" i jego najważniejszym postulatem była:
teza o wyższości władzy duchownej nad świecką czyli wynikające z tej tezy prawo papieża do mianowania oraz mozliwość usuwania władców świeckich.
Na synodzie papież Grzegorz VII zakazał również duchownym przyjmowania stanowisk kościelnych z rąk świeckich, a świeckim natomiast zagroził wykluczeniem z życia kościoła jeżeli będą nadawać godności kościelne