Odpowiedzi

2010-04-07T16:24:18+02:00
Dana jest przekątna d= 10 prostokąta i jeden bok a= 6
Obliczamy drugi bok b prostokąta korzystając z tw. Pitagorasa:
a²+ b²= d²
6²+ b²= 10², b²= 10²- 6²= 100- 36= 64, stąd b= 8
Bok dłuższy prostokąta b= 8 jest obwodem podstawy walca,
bok krótszy a= 6 jest wysokością walca.
Obliczamy promień podstawy walca korzystając z obwodu podstawy
b= 8, 2πr = 8, πr= 4, r= 4/π
i następnie pole podstawy walca Pp= πr²= π*(4/π)²= π*16/π²
Pp= 16/π
Obliczamy objętość walca V= Pp*a = (16/π)*6 = 96/π
Odp. Objętość walca jest równy 96/π .