LOKATY BANKOWE

W 2007 r. pan Lipski wpłacił do Banku Krajowego 2000 zł i po roku otrzymał 140 zł odsetek . W 2008 r. pan Lipski znowu wpłacił do banku 2000 zł , ale oprocentowanie w tym banku zmalało o 3 punkty procentowe . Jakie odsetki otrzymał pan Lipski po kolejnym roku ?


zad 3 .213,, Matematyka z plusem "

1

Odpowiedzi

2010-04-07T16:19:06+02:00
2000 zł- tyle wpłacił
140 zł- wysokość odsetek za 2007 r.

3% z 140 zł
3% to ⁴3₁100 = 0,03

140×0,03 = 4,20 <- o tyle niższe są odsetki w 2008 roku.
140 zł - 4,20 = 135,80 zł

odp. Pan Lipski otrzymał 135,80 zł odsetek za 2008 r.
1 1 1