Aaa .. Very Pilne !! .. Musze To mnieć na Za Godzine .. Czyli Do 17:oo !! .. ; /

Zadania z książki do bierzmowania .. Dal kl. 1 .. :|

Str.27 .. a) .Zapisz 2 tm 3,16
Str.27 .. b) .Zapisz 2 tm 3,15
Str.28 .. c) .Zapisz Ps 119,89
Str.28 .. d) .Zapisz wypowiedź JEzusa Mk 13,31
Str.28 .. e) .Zapisz Ps 119,105
Str.29 .. f) .Zapsiz Imona czterech ewangelistów
Str.29 .. g) .Przeczytaj 20,30-31 . Napisz , czego Jezus dokonał w twoim życiu , abyś uwierzył i miał życie wieczne ?


Proszeeee .. ! Fastem .. !
;**

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-07T16:42:31+02:00
A)Wszelkie Pismo od Boga natchnione [jest] i pożyteczne do nauczania, do przekonywania, do poprawiania, do kształcenia w sprawiedliwości
b) Od lat bowiem niemowlęcych znasz Pisma święte, 15 które mogą cię nauczyć mądrości wiodącej ku zbawieniu przez wiarę w Chrystusie Jezusie.
c) Słowo Twe, Panie, trwa na wieki,
niezmienne jak niebiosa.
d) Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą.
e) Twoje słowo jest pochodnią dla stóp moich i światłem na mojej ścieżce.
f) Marek, Mateusz, Łukasz, Jan
g) (z czego to jest???)
5 4 5