Dwaj uczniowie klasy IIIb spotkali się w umówionym miejscu. Omówili najświeższe wydarzenia, a następnie rozeszli się - jeden na północ, a drugi na wschód. Po dwóch godzinach odległość między uczniami była równa 50km. Z jaką prędkością poruszał się pierwszy uczeń, jeżeli jego prędkość była o 5km/h większa od prędkości drugiego ucznia i obaj poruszali się z prędkością, do zapisania, której można użyć liczb całkowitych? (W rozwiązaniu pomijamy krzywiznę kuli ziemskiej) (Pilne. Na jutro)

1

Odpowiedzi

2009-11-02T21:14:58+01:00
V1+v2=50km/2h
c=25km/h

25km/h-5=20km/h
20km/h :2 = 10km/h v1
v2=10+5=15km/h:):)