Odpowiedzi

2010-04-07T17:01:55+02:00
Pierwszej analizy powietrza dokonał w 1774 roku Antonie L. Lavoisier. Lavoisier otrzymał ze swego doświadczenie tlen i azot. W 1772 roku szkocki chemik i fizyk Daniel Rutherford odkrył azot. Destylację ciekłego powietrza, czyli rozdzielenie go na składniki za pomocą różnic temperatury dokonali Sir William Ramasy i John W. Rayleigh w 1894 roku.
4 3 4
2010-04-07T17:05:40+02:00
Składniki stałe:

(skład niezmienny do wysokości 80 km, w stanie suchym, czyli bez pary wodnej)

* azot – 78,08%
* tlen – 20,95%
* argon – 0,934%
* neon – 18,18 ppm
* hel – 5,24 ppm
* metan – 1,7 ppm
* krypton – 1,14 ppm
* wodór – 0,55 ppm
* ksenon – 0,085 ppm

ppm - jednoska b. mała, prawie nie znacząca
te pierwiastki podane w ppm, czesciej oznacza się poprzez 0.1% i opisuje jako pozostałe

Składniki zmienne:

(różne, w zależności od położenia geograficznego, pory roku i innych sytuacji, np. erupcji wulkanu)

* dwutlenek węgla – średnio 380 ppm
* dwutlenek siarki
* dwutlenek azotu
* ozon (ok. 0,000001 części atmosfery)
* składniki mineralne: pył, sadza
* składniki organiczne: drobnoustroje, zarodniki roślin

Pierwszej analizy dokonał Antonie L. Lavoisier w 1774 r.
2 2 2