Hej mam zadane na jutro przykłady z matematyki i nie potrafię ich zrobić .
Najlepiej jakby były dzisiaj były zrobione o 19 ;)
Zadanie 1
Rozwiąż nierówności
a) 2(x+3)-5>-2x-7
b) -2(x-1)+5x>7x +12
Zadanie 2
Rozwiąż nierówności
a)2(3-2x)-3< 3 ( x-1)-1
b) 2,4(x-1)-4,5 < 3(0,5-0,6)
Zadanie3
a) p=a+x+ax

1

Odpowiedzi

2010-04-08T13:59:58+02:00
Zadanie 1
Rozwiąż nierówności

a) 2(x+3)-5>-2x-7
2x+6-5>-2x-7
2x+2x>-7-1
4x>-8 /:4
x>-2

b) -2(x-1)+5x>7x +12
-2x+2+5x>7x+12
3x-7x>12-2
-4x>10 /:(-4)
x<-2,5

Zadanie 2
Rozwiąż nierówności

a)2(3-2x)-3< 3 ( x-1)-1
6-4x-3<3x-3-1
-4x-3x<-4-3
-7x<-7/:(-7)
x>1

b) 2,4(x-1)-4,5 < 3(0,5-0,6)
2,4x-2,4-4,5<1,5-1,8
2,4x<6,9-0,3
2,4x<6,6 /:2,4
x<2,75

Zadanie3
a) p=a+x+ax
p=a+(1+a)x nie dalas polecenia wiec nie wiem co dalej