Przekształć wzory .

1) z podanego wzoru wyznacz niewiadomą y. Załóż, ze wszystkie niewiadome są liczbami dodatnimi.
a) 2y - ab = c
b) b = -ay + dv
c) ay - c = 2ay - d
d) 3by - z - a = 2by

2) Z podanego wzoru wyznacz niewiadomą z. Załóż że wszystkie niewiadome są liczbami dodatnimi.
a) b/z = 4x/d
b) x = (a+b)/z
c) z²a = c
d) z/a = b/z
e) z²+1/c = b/3

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-07T17:15:46+02:00
Zad.1
a) 2y - ab = c
2y = c +ab |:2
y = (c+ab)/2

b) b = -ay + dv
-ay+dv = b
-ay = b - dv |:(-a)
y = (-b+dv)/a

c) ay - c = 2ay - d
ay - 2ay = -d + c
-ay = -d+c |:(-a)
y = (d-c)/a

d) 3by - z - a = 2by
3by - 2by = z+a
by = z+a |:b
y = (z+a)/b

zad.2
a) b/z = 4x/d
4xz = bd |4x
z = bd/4x

b) x = (a+b)/z |*z
xz = a+b |:x
z = (a+b)/x

c) z²a = c |:a
z² = c/a |√
z = √(c/a)

d) z/a = b/z
z² = ab |√
z = √ab

e) z²+1/c = b/3
z² = b/3 - 1/c |√
z = PIERWIASTEK(b/3 - 1/c)
2010-04-07T17:18:19+02:00
1.
a)2y=c+ab /2
y=(c+ab)/2
b)-ay=b-dv /-a
y=(b-dv) /-a
c)ay-2ay=-d+c
y=(-d+c)/-3a
d)3by-2by=z+a
by=z+a/b
y=(z+a)/b

2.
a)b/z=4x/d /b
z=4x/db

b)x=(a+b)/z /(a+b)
x/(a+b)=z

c)z²a=c /a
z²=c/a
z=√c/a

d)z=√ab

e)z²=b/3 - 1/c
z=√b/3 -√1/c