Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-07T19:19:40+02:00
Ile gramów Ca(OH)2 należy dodać do roztworu zawierającego 20g HNO3, aby odczyn roztworu był zasadowy?


Ca(OH)2+2HNO3--> Ca(NO3)2+H2O
MCa(OH)2=40g+32g+2g=74g/mol
MHNO3=48g+14g+1g=63g/mol

1mol Ca(OH)2---2moleHNO3
74g---2*63g
x---20g

x=11,74g

ODp. Trzeba dodać więcej jak 11,74g Ca(OH)2