Zad.1
Podaj przynajmniej pięć argumentow uzasadniających trafność nazwania współczesności -krzykliwą epoką.

Zad.2
Nazwij poniższe srodki stylistyczne:
1. krzykliwa epoka
2.Jaki widz wytrzymałby oglądanie czegoś takiego?
3.historycy literatury zepną wielkim spinaczem i nazywać będą "dorobkiem"
4.w mowie potocznej, która nie zastanawia się nad każdym
słowem

zad.3
Na podstawie odpowiednich fragmentów wypowiedzi Wisławy Szymborskiej oraz własnych przemyśleń zdefiniuj natchnienie.(tekst "Poeta i świat")Prosze o pomoc =)

1

Odpowiedzi

2010-04-07T17:52:26+02:00
1. Kolorowe stroje
Kłótliwi ludzie
Popularność głośnej muzyki
Chęć zwracania na siebie uwagi
Stosowanie coraz bardziej nachalnych metod reklamowania np. jakiegoś towaru.

zad.2
1.epitet
2. pytanie retoryczne
3. metafora

4 3 4