Niech mi ktos przetłumaczy poprawnie i dobrze ten niedługi tekst na j.ang Proszę! w zamian nagrodzę dużą liczbą punktów.!

''Dziecięcy świat''
Film "Most do Terabithii" to niezwykła opowieść o przygodach ,przyjaźni, rodzinie i wyobraźni oparta na podstawie książki Katherine Paterson.
11-letni Jess w szkole jak i zarówno w domu jest źle traktowany. Próbując to zmienić, przez całe lato ciężko trenuje, aby zostać najszybszym biegaczem w swojej klasie. Nieoczekiwanie jednak w wyścigu przegrywa z klasową samotniczką Leslie. Na początku Jessie nie lubi swojej nowej koleżanki, ale po jakims czasie zaprzyjaźniają się i tworzą wspólną krainę, którą nazywają "Terabithia".
Film jest bardzo piękny i wzruszający. Wprowadza nas w świat, którego nie znamy. Pokazuje nam, że prawdziwa przyjaźń to nie słowa, tylko poświęcenie, którego nie zabrakło w przyjaźni głównych bohaterów. Lecz niestety wprowadza nas w prawdziwe, ciężkie życie. Bohaterzy są wyśmiewani przez klasę, Jessie zakochuje się w swojej nauczycielce, a Leslie umiera na skutek oderwania liny.
Na pochwałę zasługują Josh Hutcherson i AnnaSophia Robb, którzy zagrali naturalnie, odważnie i bardzo dobrze. Mam nadzieję, że na tym filmie nie poprzestaną i w przyszłości zrobią wielką karierę aktorską.
"Most do Terabithii" to bardzo dobry film, który przedstawia fikcję i rzeczywistość.
Pozostawia on ludziom wiele do myślenia i zastanowienia się nad własnym życiem. Nakręcenie takiego filmu to wielka sztuka, więc reżyserowi -Gabor Csupo należą się szczególne uznania. Polecam.

1

Odpowiedzi

2010-04-07T21:01:13+02:00
Children's World''''
The film "Bridge to Terabithia" is an extraordinary tale of adventure, friendship, family and imagination based on the book by Katherine Paterson.
11-year-old Jess at school and at home is ill-treated. Trying to change that by training hard all summer to become the fastest runner in his class. Surprisingly, however, beaten in the race class samotniczką Leslie. At the beginning of Jessie does not like his new friend, but after some time, make friends and form a common land, which they call "Terabithia."
The film is very beautiful and touching. Introduces us to the world that we do not know. Shows us that true friendship is not words, just dedication, which is not lacking in the friendship of the main characters. But, unfortunately, introduces us to the real, hard life. Heroes are ridiculed by the class, Jessie falls in love with his teacher, and Leslie dies as a result of detachment of the rope.
Deserve praise Josh Hutcherson and AnnaSophia Robb, who played the course, courageously and well. I hope that this film not stop in the future will do a great acting career.
"Bridge to Terabithia" is a very good film that presents fiction and reality.
It leaves many people to think and reflect on their lives. Making a film is such a great art, so the director, Gabor Csupo deserve special recognition. I recommend.Nie gwarantuję że w pełni dobrze, ale przynajmniej część tak :) pozdrawiam
1 5 1