Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-08T09:09:00+02:00
G=6,67*10⁻¹¹ [m³/(kg*s²)]=6,67*10⁻²⁰ [km³/(kg*s²)]
Mk=(1/81)*M
Rk=R/3,7
v=11,2 [km/s]

v=√(2GM/R)
vk=√(2GMk/Rk)=√[2G*(1/81)M/(3,7R)]=√[2*(37/810)GM/R]
vk≈0,21√(2GM/R)≈2,39≈2,4
vk=2,4 [km/s]

M - masa Ziemi
Mk - masa Księżyca
R - promień Ziemi
Rk - promień Księżyca
G - stała grawitacji
3 2 3