Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-07T18:51:35+02:00
Przyczyny wojny w Ameryce Północnej.Nakładanie na kolonistów podatków.Nałożenie cła na towary sprowadzane przez kolonie.1773r.Boston-zatopiono herbatę przywiezioną z Wielkiej Brytanii.1774-pierwszy Kongres Kontynentalny w Filadelfi.4 lipiec 1776r.uchwalono Deklarację Niepodległości Stanów Zjednoczonych Ameryki.Jeferson-ważny polityk.Wojna z Anglią na czele George Waszyngtona,który w krótkim czasie zorganizował regularną armię.1778r.-Francja uznała niepodległość stanów.1783r.-Zwycięstwo Amerykanów.17 września 1787r. uchwalono Konstytucje Stanów Zjednoczonych (1 na świecie)
-państwo o ustroju republiki federacyjnej.Zasada trójpodziału władzy -1.Władza ustawodawcza 2.Władza wykonawcza 3.Władza sądownicza.

Mam nadzieję że pomogłem :)
1 5 1