1 (II zasada dynamiki newtona)
kamień o masie 5 kg opada w wodzie z przyśpieszeniam o wartości 4,2(metra na sekundę kwadrat) oblicz wartości siły wypadkowej działającej na ciało oraz sumy sił tarcia i wyporu przyjmij że przyśpieszenie ziemskie wynosi 10 metra na sekundę kwadrat


2 naciągnięta przez łucznika i puszczona swobodnie cięciwa łuku rozpędza strzałę działając na nią siłą sprężystości równą średnio 40N. Czas oddziaływania jest równy 0,12s. Jaką szybkość osiągnie strzała jeśli jej masa jest równa 100g pomiń opory ruchu

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-09T15:41:51+02:00
1. Dane; Szukane:
m=5 kg Fw?
a=4 kg Fwt?
g=10 m/s^2

Rozwiązanie;
Fg=m*g
Fg=5kg*10m/s^2
Fg=50N
Fw=m*a
Fw=5kg*4,2 m/s^2
Fw=21N
Fwt=Fg-Fw
Fwt=50N-21N
Fwt=29N

2. Dane; Szukane;
t=0,12s V?
m=100g=0,01kg
F=40N
Rozwiązanie;
F=m*a
a=v/t
F=m*v/t /*t
F*t=m*v
V=F*t/m
V=40N*0,12s/0,1kg
V=48m/s