Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-07T20:17:57+02:00
Karol Marks (1818- 1883) Fryderyk Engels (1820 -1895)
Poglądy:
- zawarte w "manifeście Komunistycznym"
- teoria dychotomii społecznej ( podział społeczeństwa na klasę posiadającą i klasę pracującą)
- permanentny konflikt klas, charakterystyczny dla każdej epoki historycznej
- konflikt motorem postępu: rozbija istniejący porządek społeczny
- mechanizmem przemian jest rewolucja
- zachowanie jednostek uzależnione od przynależności do klas
- cel: stworzenie bezklasowego i bezpaństwowego społeczeństwa socjalistycznego
3 3 3