W naczyniu znajduje sie pol kilograma wody o temperaturze 10⁰C.do tej wody dolano 1 kg wody o temperaturze 100⁰C wymieszano wode. Oblicz temperature koncowa w naczyniu.
chyba ten wzór Q=m*cw*Δt
albo T=m1*t1=m2*t2/m2+m1

plis na jutro potrzebne xD

2

Odpowiedzi

2010-04-07T19:22:03+02:00
M1 - 0,5 kg
t1 - 10 °C
m2 - 1 kg
t2 - 100 °C
t3 - ?
cw - 4200 J/kg * °C

Q1 = Q2
m1 * cw * (t3 - t1) = m2 * cw * (t2 - t3)
0,5 kg * (t3 - 10°C) = 1 kg * (100°C - t3)
½t3 - 5°C = 100°C - t3
1½t3 = 105°C |*2
3t3 = 210°C |:3
t3 = 70°C

Po zmieszaniu temp. wyniosła 70°C
1 5 1
Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-07T19:46:53+02:00
Dane:
woda cieplejsza
m₁ = 1 kg
T₁ = 100⁰C
woda zimniejsza
m₂ = 0,5 kg
T₂ = 10⁰C
T = ?
Rozw.:

Q₁ = m × Cw × ΔT
ΔT= T₁ -T
Q₁ = m₁ × Cw × ( T₁ -T)
Q₂ = m₂ × Cw × ΔT
ΔT= T -T₂
Q₂ = m₂ × Cw × ( T -T₂ )

Q₁ = Q₂
m₁ × Cw × ( T₁ -T) = m₂ × Cw × ( T -T₂ )
m₁ × ( T₁ -T) = m₂ × ( T -T₂ )
m₁T₁ - m₁T = m₂T - m₂T₂
m₁T₁ + m₂T₂ = m₂T + m₁T
m₁T₁ + m₂T₂ = T(m₂ + m₁)
T = m₁T₁ + m₂T₂ / m₂ + m₁
T = 1 kg ×100⁰C +0,5 kg ×10⁰C / 1 kg + 0,5 kg = 70⁰C

1 5 1