Na dowolnie wybranych przykładach (kilku) wyjaśnij, na czym polega zasada pluralizmu w Rzeczypospolitej Polskiej. !!! Tylko nie kopiować mi regułki co to jest Zasada Pluralizmu.! i nie podawać przykładu: partii politycznych ! Ale szybciutko ;p oooo!

1

Odpowiedzi

2010-04-09T14:05:33+02:00
Trudno wyobrazić sobie demokratyczne państwo bez zawartej w artykule 11. zasady plurazlizmu politycznego. Konstytucja stanowi, że "Rzeczpospolita Polska zapewnia wolność tworzenia i działania partii politycznych. Partie polityczne zrzeszają na zasadach dobrowolności i równości obywateli polskich w celu wpływania metodami demokratycznymi na kształtowanie polityki państwa." Zgodnie z tym zapisem w naszym kraju mogą funkcjonować różne partie polityczne. Tworza one własną strukturę organizacyjną, ale przede wszystkim mają swój program, który pozwala im rywalizować o pozyskanie wyborców. W kolejnych wyborach niektóre partie wygrywają i rzadzą krajem samodzielnie lub w koalicji z innymi partiami,a inne pozostają w opozycji. Oprócz partii politycznych mogą funkcjonować także inne organizacje społeczne: zwiazki zawodowe, stowarzyszenia, fundacje. Zakazane jest natomiast "istnienie partii politycznych i iinych organizacji odwołującyh się w swoich programach to totalitarnych metod i praktyk działania nazimu, faszyzmu i komunizmu, a także tych, których program lub działalność zakłada lub dopuszcza nienawiść rasową i narodowościową, stosowanie przemocy w celu zdobycia władzy lub wpływu na politykę państwa albo przewiduje utajanie struktur lub członkostwa" (Art. 13.)