Rozwiąż, przykład: (a+b)do kwadratu= a do kwadratu+2 razy ab + ab do kwadratu =)


(jedna druga a+3) do kwadratru=

(4x-a)do kwdratu=

(x-4)do kwadratu=

(1-4x-1-4x)do kwadratu=

(3+a)(3-a)=

(4- dwie trzecie x ) do kwadratu=

(5x+2y) do kwadratu==

(0,2-42a)do kwadratu=

(1 i dwie trzecie -x)(1 i dwie trzecie+x)=

(3x-y do kwadratu) do kwadratu=

(x do kwadratu -4a)do kwadratu=

1

Odpowiedzi

2010-04-07T20:12:17+02:00
(1/2 a+3)² =(1/2a+3)*(1/2a+3)=1/4a²+3/2a+3/2a+9=1/4a²+9/2a+9=
=1/4a²+4,5a+9

(4x-a)²=(4x-a)*(4x-a)=16x²-4ax-4ax+a²=16x²-8ax+a²

(x-4)²=(x-4)*(x-4)=x²-4x-4x+16=x²-8x+16

(1-4x-1-4x)²=(0)²=0

(3+a)(3-a)=9+3a+3a+a²=9+6a+a²

(4- 2/3x )²=(4- 2/3x *(4-2/3x)=16-8/3x-8/3x+4/3x²=16-16/3x+4/3x²

(5x+2y)²=(5x+2y)*(5x+2y)=25x²+10xy+10xy+4y²=25x²+20xy+4y²

(0,2-42a)²=(0,2-42a)*(0,2-42a)=0,04-8,4a-8,4a+1764a²=
=0,04-16,8a+1764a²

(1 i 2/3-x)(1 i 2/3+x)=(5/3-x)*(5/3-x)=25/9-5x/3-5x/3+x²=
=25/9-10x/3+x²

(3x-y²)²=(3x-y²)*(3x-y²)=9x²-3xy²-3xy²+y do potęgi 4=
=9x²-9xy²+y potęgi 4

(x² -4a)²=(x² -4a)*(x² -4a)=x do potęgi 4 -4ax²-4ax²+16a²=
=x do potęgi 4 -8ax²+16a²
1 5 1