Odpowiedzi

2010-04-07T20:18:46+02:00
DEFLACJA - to zjawisko przeciwstawne do inflacji, polegające na obniżaniu się ogólnego poziomu cen dóbr i usług, a również produkcji i zatrudnienia w wyniku ograniczenia dopływu pieniądza do gospodarki.
Występowało w fazie kryzysu w cyklu gospodarczym i związane było z nadwyżką globalnej podaży nad globalnym popytem (luka deflacyjna).
Współcześnie prawie nie występuje.

MAM NADZIEJE, ZE POMOGLEM
75 3 75
2010-04-07T20:19:46+02:00
Deflacja – wywiewanie przez wiatr drobnego materiału skalnego (piasku bądź pyłu). Występuje głównie na pustyniach, wybrzeżach mórz i przedpolach lodowców. Powoduje stopniowe obniżanie się obszaru. Tworzy charakterystyczne formy, takie jak misy deflacyjne, ostańce deflacyjne czy bruk deflacyjny.
91 3 91
2010-04-07T20:21:51+02:00
Deflacja to wywiewanie piasku lub pyłu. Powoduje stopniowe obniżanie się obszaru. Tworzy charakterystyczne np w formie misy. Występuje na pustyniach wybrzerzach mórz i przedpolach lodowców
47 4 47