Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-02T19:40:30+01:00
Bóg przedstawiony jako Deus -faber, rzemieślnik, który stworzył świat z niczego. Człowiek nie czuje wobec Niego dystansu, nie jest marnym pyłem, nie przeraża go boski majestat. Wie, że Bóg jest Ideałem, chwali Stwórcę za jego hojne dary, za świat pełen harmonii, bezpieczeństwa, spokoju, piękna. Każdy element ma swe miejsce i przeznaczenie, nic nie dzieje się przypadkowo. Świat ma raz na zawsze wyznaczoną miarę, harmonia- porządek.
Akt twórczy w Biblii polega na tworzeniu za pomocą słowa, u Kochanowskiego nie ma takiej kreacji, jest czyn rzemieślnika, działalność ludzka (murarz, tkacz). Zasada antropomorfizacji, zbliżenie do człowieka, ale zachowana jest hierarchia. Czynność ludzka, ale efekt ponadludzki.
Utwór stanowi wyraz renesansowej, pogodnej religijności, dalekiej od średniowiecznej bojaźliwości. Charakterystyczna dla Odrodzenia jest też koncepcja Boga ponad wyznaniowego (nie jest Bogiem konkretnego obrządku, to Bóg wszystkich ludzi, którego obecności doświadcza się na każdym kroku, uczestnicząc w stworzonym przez niego doskonałym dziele).
1 5 1