Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-07T20:49:05+02:00
A) -2(x-1)+5x > 7x+12
-2x+2+5x>7x+12
-2x+5x-7x>12-2
-4x>10 |:(-4)
X<-10/4
x<-2,5

b) 1/3 x+1 > -x+2
1/3x+x>2-1
4/3x>1 |*3/4
x>3/4

c) 0,7x-2 </(mniejsze bądź równe) 0,9x-0,1 |*10
7x-20<(równe) 9x-1
7x-9x<(równe) 20-1
-2x<(równe) 19 |:(-2)
x>(równe) -9,5

d) -x+3 >/ -(3x-2)
-x+3>/ -3x+2
-x+3x>/ 2-3
2x>/ -1 |:2
x>/ -0,5

e) 0,1(2x-3) < -0,6x+1 |*10
1(2x-3)<-6x+10
2x-3<-6x+10
2x+6x<10+3
8x<13 |:8
x<13/8
x<1i 5/8


2010-04-07T20:51:27+02:00
A)
-2x+2+5x>7x+12
-2x+5x-7x>-2+12
-4x>10 /: -4
x<2.5
b)
1/3x+1>-x+2
1/3x+x>-1+2
1i1/3x>1 /:1i1/3x
x>3/4
c)
0,7x-2</0,9x-0,1
0,7x-0,9x</2-0,1
-0,2x</1,9 /: -0,2
x/>-9,5
d)
-x+3>/-3x-2
-x+3x>/-3-2
2x>/-5
e)
0,1(2x-3)<-0,6x+1
20x-30<-0,6x+1
20x+0,6x<30+1
20,6x<31 /:20,6
x<31/20,6