Prosiłabym na dzisiaj, to priorytet(!!) proszę o rozwiązanie tych parenastu zadań. Daję dużo pkt i proszę o rozwiązanie ( dobre) z obliczeniami. Z góry dzięki. :) Zadania w załączniku. tych dwóch ostatnich zadań z 162 strony proszę nie robić :) od 19-35 .

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-09T16:31:16+02:00
30. x- masa tlenu
y- masa wodoru
x= (90g×24g)÷27g
x = 80g
y= 90g- 80g= 10g

31. CH₄
mr₁= 12u+4×1u=16u
Cp₁=(4×100%)÷16= 25%
NH₃
mr₂= 14u+3×1u=17u
Cp₂=(3×100%)÷17≈17,65%
H₂O
mr₃= 16u+2×1u=18u
Cp₃=(2×100%)÷18≈11%
HCl
mr₄= 35,5u+1u=36,5u
Cp₄=(1×100%)÷36,5≈2,74%
Odp: Największą zawartość wodoru miał CH₄.

32.FeS
7: 4
56u: x
x= 32u
%S=(32÷88)×100%≈36,4%
%Fe= (56÷88)×100%≈63,6%

33.CS₂
32×2 : 12
64: 12
16: 3

35
HNO₃ mr= 1g+14g+16g×3= 63g
%H=1g×100%÷63g≈ 1,59%
%N=14g×100%÷63g≈ 22,22%
%O= 48g×100%÷63g≈ 76,19%

NaOH mr=23g+16g+1g=40g
%Na=23g×100%÷40g= 57,5%
%O= 16g×100%÷40g= 40 %
%H= 1g×100%÷40g≈ 2,5%

NaNO₃ mr= 23g+14g+16g×3= 85g
%Na= 23g×100%÷85g= 27,1%
%N= 14g×100%÷85g= 16,5%
%O= 100%- (27,1%+16,5%) = 56,4%

19. (NH₄)₂Cr₂O₇→Cr₂O₃+ N₂ + 4H₂O
126g →76g + x + 36g
x= 126g-(76g+36g)=14g
d= 14g÷11dm³= 1,27g/dm³

20. NH₄Cl + temp.(nad strzałką)→ HCl + NH₃
200cm³=0,2dm³
mHCl=0,2dm³×0,77g/dm³=0,154g
mNH₃=0,2dm³×1,64g/dm³= 0,328g
mNH₄Cl= 0,154g+0,328g=0,482g

21. Tak
22.C₂H₂ at. 1:1 , masowy 12:1
C₂H₄ 1:2 , 6:1
C₂H₆ 1:3 , 4:1

23.NO₂ at. 1:2 mas. 14:32
7:16
N₂O₄ 1:2 28: 64
7: 16

24. NO₂
%N= (14g×100%)÷32g=43,75%
N₂O₄
%N= (28g×100%)÷64g=43,75%

25.(7×6)÷2= 21g

26. mO₂=(34g×8)÷17=16g
mAl= 34g-16g= 18g

27. mBr 100g- 20g= 80g
20:80
1:4

28. SO₂ ponieważ S ma masę 32g i 2 at O również mają masę 32g. To znaczy że były zmieszane w równych stosunkach masowych.