Mam napisać pytania dla podanych odpowiedzi . Użyć swoich pomysłów.
To jest w 2 okresie warunkowym:)
czyli IF+simple past+ would + bezokolicznik(tak sie tworzy zwykłe zdanie ja prosze o pytania)
Tu jest przykład:
1.A:If you had a lot of money, what would you buy?
B:I'd buy a big house with a swimming pool.
A tu zadanie:
2.A:...?
B:I'd hide under the bed.

3.A:...?
B:I'd borrow some money.

4. A: ...?
B:I'd say "sorry".

5. A...?
B:I'd go to Barbados and lie on the beach all day.

6.A:...?
B:Yes, I would . I'd be very pleased.

1

Odpowiedzi

2010-04-07T21:03:37+02:00
2 If you had a treasure chest (skrzynia ze skarbem) what would you do with it?
3. If you could buy a new house, but you haven't enough money, what would you do?
4. If you pushed one lady, what would you say?
5. If you had holiday all the year, where would you go?
6. If you could get 6 from all subjects, would you like to? Albo Would you like to get 6 from all subjects?

;)