Zad. 1
Jakie Obowiązki ma wyznawca islamu i jakimi zasadami powinien się kierować w życiu?
a) Obowiązki muzułmanina( co najmniej 4 )
b) Zasady postępowania muzułmanina ( co najmniej 4)
Zad. 2
Synonimem określenia muzułmanin nie jest:
a) wyznawca islamu
b) wyznawca Allaha
c) mahometanin
d) talmudysta
Zad. 3
Uzupełnij:
Świecki i duchowny przywódca muzułmanów, uważany za następcę Mahometa to ............. . Święta księga muzułmanów, zawierająca naukę Mahometa to ............. . Monoteistyczną religią, której twórcą był Mahomet, głoszącą wiarę w jednego Boga - Allaha, wiarę w proroków, sąd ostateczny, karę lub nagrodę po śmierci nazywamy ................... .
Proszę o szybką odpowiedź na jutro!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-07T21:39:24+02:00
Zad 1
a)Wyznanie wiary – Oświadczam, że nie ma boga prócz Allaha, a Mahomet (Muhammad) jest Jego prorokiem (arab. "Aszhadu an la ilaha illa Allah wa aszhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu"); (u większości szyitów także: Ali jest przyjacielem Boga). Jest ona również aktem włączenia do wspólnoty muzułmańskiej i w razie przyjęcia islamu na łożu śmierci jest powszechnie uważana za warunek wystarczający do uznania za pełnoprawnego muzułmanina.
Modlitwa – odprawiana pięć razy dziennie, z twarzą zwróconą w stronę Mekki (do 627 roku w stronę Jerozolimy) – dzieci i osoby chore mogą odmawiać 3 razy dziennie.
Jałmużna – określoną część swego majątku, nie dochodu (najczęściej 2,5%) muzułmanin ma obowiązek oddawać biednym. Uważana jest za jeden z pierwszych "nowoczesnych" podatków socjalnych, pobierany od określonego progu majątkowego.
Post – w ciągu dziewiątego miesiąca roku muzułmańskiego (ramadanu), muzułmanie muszą powstrzymywać się od jedzenia i picia (nie dotyczy kobiet w ciąży lub karmiących, małych dzieci, osób ciężko chorych oraz odbywających długą i wyczerpującą podróż) a także palenia tytoniu i uprawiania seksu od wschodu do zachodu słońca. Wahhabici unikają nawet przełykania śliny.
Pielgrzymka do Mekki – muzułmanin musi ją odbyć przynajmniej raz w życiu, jeśli pozwala mu na to sytuacja materialna. Często na podróż składa się cała lokalna wspólnota lub rodzina, która deleguje jedną osobę. Niektóre autorytety religijne uważają, że w razie braku możliwości odbycia pielgrzymki do Mekki, można ją w pewien sposób zastąpić pielgrzymką do innego ważnego centrum islamu (ich liczba waha się od 7 do ponad 100).

b) zasady wyznawcy islamu są takie same jak jego obowiązki czyli:
Wyznanie wiary
Modlitwa
Jałmużna
Post
Pielgrzymka do Mekki

zad 2
odp d

zad 3
Świecki i duchowny przywódca muzułmanów, uważany za następcę Mahometa to Muezzin . Święta księga muzułmanów, zawierająca naukę Mahometa to Koran . Monoteistyczną religią, której twórcą był Mahomet, głoszącą wiarę w jednego Boga - Allaha, wiarę w proroków, sąd ostateczny, karę lub nagrodę po śmierci nazywamy przeznaczenie(chyba) .
Mam nadzieję że pomogłam:D
4 4 4