Odpowiedzi

2010-04-07T21:29:20+02:00
L.poj
r.m.................................................r.ż.
1.ja przekonał-bym (uznał-bym).........1.ja przekonała-bym (uznała-bym)
2.ty przekonał-byś (uznał-byś)...........2.ty przekonała-byś (uznała-byś)
3.on przekonał-by (uznał-by).............3.on przekonała-by (uznała-by)

l.mn.
r.m............................................r.ż.,
1.my przekonali-byśmy (uznali-byśmy)...1.my przekonały-byśmy (uznały-byśmy)
2.wy przekonali-byście (uznali-byście)...2.wy przekonały-byście (uznały-byście)
3.oni przekonali-by (uznali-by)...3.oni przekonały-by (uznały-by)

Partykuły oddzielone kreseczką(-)