Odpowiedzi

2009-11-02T22:27:32+01:00
Mg + H₂SO₄ ---> Mg SO₄+ H₂

Bilans elektronowy
[w nawiasach stopnie utlenienia]
Mg( 0)
H₂( I)
S( VI)
O₄ (-II)
Mg ( II)
S (VI)
0₄(-II)
H₂ (0)

Mg(0) -2elektrony ----> Mg(II) reakcja utleniania
H₂( I) +2elektrony ------>H₂(0) reakcja redukcji


Na tej podstawie łatwo stwierdzić, że wodór jest utleniaczem, a magnez reduktorem. Poprzedni rozwiązujący pomylił się.