Odpowiedzi

2010-04-07T21:31:59+02:00
Fundacje:
1. Fundacja TVN "Nie jesteś sam"
Fundacja TVN „nie jesteś sam” została założona w maju 2001 roku przez Zarząd TVN. Na czele tego przedsięwzięcia stanęła Bożena Walter. Stacja pokrywa wszystkie koszty związane z utrzymaniem Fundacji, tak więc zdobyte przez nas pieniądze w całości mogą być przekazywane na rzecz naszych podopiecznych. “Fundacja TVN dysponuje potężną bronią, jaką jest dostęp do telewizji. Wystarczy wiarygodnie opisać telewidzom zdarzenia i pokornie prosić o nadsyłanie pieniędzy, czyli SMS-ów.”
2. Fundacja Anny Dymnej "Mimo Wszystko"
Fundację „Mimo Wszystko” Anna Dymna zarejestrowała 26 września 2003 roku w XI Wydziale Gospodarczym Sądu Rejonowego Kraków-Śródmieście. Fundacja „Mimo Wszystko” została powołana, aby ratować grupę dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną, mieszkańców schroniska w podkrakowskich Radwanowicach, którzy na mocy nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych z 20 grudnia 2002 roku, utracili prawo do korzystania z tamtejszych Warsztatów Terapii Zajęciowej finansowanych z budżetu państwa.
Stowarzyszenia:
1. Arka - Stowarzyszenie Obrońców Zwierząt.
Stowarzyszenie Obrońców Zwierząt “ARKA” zarejestrowane 13 grudnia 1999 roku jest grupą wolontariuszy, która stara się nieść pomoc i dedykuje swój czas właśnie takim zwierzętom. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków. Celem Stowarzyszenia Obrońców Zwierząt "Arka" jest: działanie na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt, poszanowania ich, objęcia ochroną i otoczenia opieką, przeciwdziałanie wszelkim formom stosowania okrucieństwa wobec zwierząt, kształtowanie właściwego stosunku do zwierząt, krzewienie wśród społeczeństwa idei ochrony środowiska przyrodniczego, a zwłaszcza świata zwierząt.
2. Mamy Wielkie Serca
Stowarzyszenie “Mamy Wielkie Serca ” jest pozarządową organizacją pożytku publicznego. Działalność oparta jest o społeczną pracę członków. Na jego czele stoi prezes Pan Andrzej Zielonka. Powstało z inicjatywy pracowników Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego im. J. Tuwima poprzez – Komitet Założycielski w osobach: Andrzej Zielonka, Jolanta Chmielecka, Anna Bryzgalska, Bogumił Zielonka, Walentyna Wawrzyniak. Za główne cele Stowarzyszenia m.in. postawiło sobie działanie na rzecz osób niepełnosprawnych, edukacji społecznej, oświaty, kultury, ochrony środowiska, ekologii, sportu, turystyki, profilaktyki oraz skupianie lokalnego środowiska wokół spraw publicznych, a zwłaszcza rozwoju i promocji placówki kształcenia specjalnego w Stemplewie
Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-07T21:35:39+02:00
FUNDACJA POLSAT
jedna z największych organizacji pozarządowych działających na terenie Polski,ofiarowuje pomoc dla chorych dzieci i ich rodziców, poprzez zbieranie np, przez smsy datków od darczyńców.
Prezesem jest Małgorzata Żak,
siedziba w Warszawie, przy ul. Ostrobramskiej 77

STOWARZYSZENIE OBROŃCÓW ZWIERZĄT ARKA"
jest grupą wolontariuszy, która stara się nieść pomoc i dedykuje swój czas właśnie zwierzętom BEZDOMNYM skrzywdzonym przez los.
siedziba : Janinów, ul. Fińska 12
05-825 Grodzisk Mazowiecki
PREZES
Anna Chodakowska – prezes stowarzyszenia

FUNDACJA DZIECIOM ZDĄżYĆ Z POMOCĄ
prezes Stanisław Kowalski
Fundacja otacza opieką dzieci chore i niepełnosprawne z terenu całej Polski, a także placówki afiliacyjne: lecznicze, opiekuńcze . Gromadzi głównie fundusze na pokrycie ciężkich operacji, głównie serca.
Siedziba:
ul. Łomiańska 5, 01-685 Warszawa, gm. Bielany

STOWARZYSZENIE MAMY WIELKIE SERCA
Za główne cele Stowarzyszenia m.in. postawiło sobie działanie na rzecz osób niepełnosprawnych, edukacji społecznej, oświaty, kultury, ochrony środowiska, ekologii, sportu, turystyki, profilaktyki oraz skupianie lokalnego środowiska wokół spraw publicznych, a zwłaszcza rozwoju i promocji placówki kształcenia specjalnego w Stemplewie.
pREZES
Dyrektor Andrzej Zielonka
mgr ANDRZEJ ZIELONKA
SIEDZIBA:
Ul. T. Kościuszki 14 ,
99-140 Świnice Warckie

pozdr i liczę na naj:)