W ostrosłupie prawidłowym czworokątnym stosunek długości przekątnej podstawy do długości krawędzi bocznej ostrosłupa jest równy 3:5. Cosinus kąta nachylenia krawędzi bocznej do płaszczyzny podstawy jest równy:
A) 2/10
B)3/10
C)3/5
D)4/5
Odpowiedzi to są ułamki!! Tylko tak potrafiłam napisac


ODPOWIEDŹ I WYJAŚNIENIE!!

DAJE NAJ!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-07T23:59:41+02:00
A= bok podstawy
d= przekatna podstawy
½d=połowa przekątnej podstawy=d=a√2

c=krawędź boczna

a√2:c=3:5
3c=5a√2
c=⁵/₃a√2

cos α=(½d)/c=½a√2:⁵/₃a√2=³/₁₀
odp. b
3 3 3