Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-08T00:09:21+02:00
Q₁=q₂=q
q=10⁻⁹C
F=9·10⁻⁹N
k=9·10⁹N·m²/C²
r=?

F=k·q₁·q₂/r²
r=√(k·q₁·q₂/F)=√(9·10⁹N·m²/C²·10⁻⁹C·10⁻⁹C/9·10⁻⁹N)=1m