Zapisz zależność y od x. czy ta zależność jest proporcjonalnoscia prostą? Jeśli tak podaj współczynniki proporcjonalnośći.

a) x- długosć boku kwadratu, y-obwód kwadratu,
b) x-długość krawędzi sześćianu, y-objętość sześcianu,
c) x- promień okręgu, y- długosć okręgu,
d) x-promień koła, y-pole koła
e) x-długosc boku kwadratu, y- długość przekątnej kwadratu.


pilne! ;>>

3

Odpowiedzi

2009-11-02T20:51:31+01:00
A)Tak y=4x
b)nie
c)tak y=2πx
d)nie
e)tak y=pierwiastek z 2 *x
14 2 14
2009-11-02T21:03:45+01:00
A]y=ax proporcjonalność prosta -współczynnik =4 bo y=4x współczynnik=stosunek y do x czyli y do x=4 y=4x b]y=x³ ×hteż prosta bo gdy rośnie krawędż sześcianu-rośnie też v →y do x=x²= współczynnik c]y=2πx też prosta y:x=2π-współczynnik d]y=πx ² też prosta y:x=πx=współczynnik e]y=x√2 y:x=√2=współczynnik proporcjonalnosc prosta jest wtedy,gdy wraz ze wzrostem jednej wielkosci-rosnie tez druga np obwód kwadratu jest tym wiekszy im wiekszy jest bok a ten współczynnik to dzielisz ze wzoru y:x i to co otrzymasz to współczynnik
22 3 22
2009-11-02T21:09:36+01:00
A) y = 4*x [wsp.prop.=4]
b) y = x³
c) y = 2*pi*x [pi≈3,14] [wsp.prop.=2*pi≈6,28]
d) y = pi*x²
e) y = 2^(½)*x [2^(½)-pierwiastek z 2] [wsp.prop.=2^(½)]
18 3 18