Rozwiąż nierówność;3x-2(x-2)>boądz równe3(x-4)-2(2-3x)
A)Wypisz wszystkie liczby naturalne należące do zbioru jej rozwiązań
B)Ile licz całkowitych większych od -3 należy do zbioru rozwiązań?
C)Podaj najmniejszą liczbę parzystą,która nie spełnia tej nierówności.

1

Odpowiedzi

2010-04-08T14:58:06+02:00
Nierówność
3x-2x+2>bądzrówne3x-12-4+6x
3x-2x-3x-6x>bądzrówne-2-12-4
-8x>bądzrówne-18:(-8)
x<bądzrówne2.25