1. Napisz, dlaczego już w starożytności powołano służby, które pilnowały porządku. - POLICJA
2. Wymień zadania związane z porządkiem i bezpieczeństwem, jakie wykonywali w średniowiecznej Polsce: STAROSTA, KASZTELAN, MARSZAŁEK WIELKI KORONNY.
3. Wyobraź sobie, że jesteś dziennikarzem. Napisz artykuł, w którym, uzasadnisz czytelnikom, że władze państwowe podjęły właściwą decyzję, przeznaczając więcej pieniędzy na działalność policji.
4. Potrzebuję krzyżówkę z hasłami i wyjaśnieniami do hasła POLICJA. :)
Dzięki :P

1

Odpowiedzi

2010-04-09T21:35:03+02:00
2.
a)starostą nazywany był naczelnik wspólnoty rodowo-terytorialnej Słowian.Starosta był urzędnikiem królewskim w Polsce. Wyróżniano kilka rodzajów tego urzędu:
*starosta generalny był namiestnikiem prowincji lub ziemi, np.: ruski, podolski, wielkopolski.Traktowano go równorzędnym wojewodom.
*starosta grodowy nadzorował w powiecie administrację skarbową, policyjną oraz sądy, stał na czele sądu grodzkiego, miał prawo miecza - tzn. egzekucji wszystkich wyroków sądowych na terenie powiatu.
*# starosta niegrodowy był dzierżawcą (tenutariuszem) dóbr królewskich.
b)Kasztelan-urzędnik lokalny w średniowiecznej Polsce. Zajmował się administracją gospodarczą (ściąganiem danin na rzecz panującego), obroną i sądownictwem na terenie kasztelanii. Podlegali mu chorąży, wojski, sędzia grodowy i włodarz.
1 5 1