Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-10T00:19:01+02:00
1.2AgOH + Na2CO3 = Ag2CO3 + 2NaOH
2AgOH + 2Na+ + CO3<-2> = Ag2CO3 + 2Na+ + 2OH-
2AgOH + CO3<-2> = Ag2CO3 + 2OH-
2.H2SO4 + Pb(NO3)2 = PbSO4 + 2HNO3
2H+ + SO4<-2> + Pb2+ + 2NO3- = PbSO4 + 2H+ + 2NO3-
SO4<-2> + Pb2+ = PbSO4
3.CuCl2 + 2KOH = Cu(OH)2 + 2KCl
Cu2+ + 2Cl- + 2K+ + 2OH- = Cu(OH)2 + 2K+ + 2Cl-
Cu2+ + 2OH- = Cu(OH)2