1 . Okres CZŁOWIEKA RENESANSU oznacza współcześnie
a ) dobrze zorganizowanego i pracowitego
b ) pogodnego i cieszącego się życiem
c ) zainteresowanego historią , literaturą , językami
d ) o wszechstronnych zainteresowaniach .

2 . Słynni mistrzowie włoskiego odrodzenia tworzyli przede wszystkim w wieku :
a ) XIV
b ) XVI
c ) XV
d ) XVII

3 . Idee renesansowe wyrażali twórcy w swoich dziełach poprzez :
a ) nawiązywanie wyłącznie do dzieł antycznych
b ) przekazywanie wiedzy o człowieku i wszystkim , co go dotyczy
c ) próby naukowego udowodnienia istnienia Boga
d ) głoszenie , że Bóg nie istnieje i człowiek jest miarą wszystkiego

4 . Rozstrzygnij , czy podane podane zdania są prawdziwe , czy fałszywe. Napisz prawda albo fałsz .
a ) Autorem POCHWAŁY GŁUPOTY jest Galileusz ......
b ) Kopernik jest twórcą teorii heliocentrycznej . ......
c ) Erazma z Rotterdamu nazywano księciem humanistów ......

Prosze o pomoc .. !!! Tylko napiszcie która to jest odpowiedź . !!

1

Odpowiedzi

2010-04-08T16:24:18+02:00